Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

OZNAM K ZAPISOVANIU ZÁVEREČNÝCH PRÁC

 
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Prf TU v Trnave k zapisovaniu záverečných prác oznamuje nasledovné informácie: 
 
Dr. Masárová poskytuje kapacitu 8 tém bakalárskych prác na dohodnutie so študentmi.
Podmienky dohodnutia témy: výlučne osobne v čase konzultačných hodínNa žiadosti zasielané e-mailom nebude prihliadané.
Vyučujúci študentom neponúka žiadne konkrétne témy bakalárskej práce. Študent by mal na stretnutie s pedagógom prísť aspoň s rámcovým návrhom témy... 
 
Dr. Maslen poskytuje kapacitu 8 tém bakalárskych prác na dohodnutie so študentmi.
Podmienky dohodnutia témy: výlučne osobne v čase konzultačných hodínNa žiadosti zasielané e-mailom nebude prihliadané.
Vyučujúci študentom neponúka žiadne konkrétne témy bakalárskej práce. Študent by mal na stretnutie s pedagógom prísť aspoň s rámcovým návrhom témy...
 
Dr. Aláč poskytuje kapacitu 8 tém bakalárskych prác na dohodnutie so študentmi.
Podmienky dohodnutia témy: výlučne osobne v čase konzultačných hodínNa žiadosti zasielané e-mailom nebude prihliadané.
Vyučujúci študentom neponúka žiadne konkrétne témy bakalárskej práce. Študent by mal na stretnutie s pedagógom prísť aspoň s rámcovým návrhom témy...