Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

OZNAM o konaní štátnej skúšky z predmetu SPRÁVNE PRÁVO

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva si vám dovoľuje oznámiť,

že štátna skúška z predmetu Správne právo sa bude konať v dňoch:

21.5.2018,     22.5.2018,     23.5.2018,     24.5.2018,     25.5.2018,     28.5.2018,     29.5.2018    a     30.5.2018

vždy o 8.30 hod. v posluchárni č. 15 (3. posch.).

 

Prvá opravný termín štátnej skúšky sa bude konať v dňoch 11.6.2018 a 12.6.2018 taktiež o 8.30 hod. v posluchárni č. 15 (3. posch.)