Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznam o priebežnom hodnotení PP I. za ZS 2019/2020

doc. Križan oznamuje študentom, ktorí neabsolvovali priebežné hodnotenie z predmetu Pracovné právo I., že priebežné hodnotenie sa uskutoční dňa 16. apríla o 10.00 hod.. Podrobnosti sú uvedené v emaile,  ktorý poslal dotknutým študentom do ich ich univerzitnej mailovej schránky. Čas na vypracovanie testu je 10 minút, nie 60, ako je uvedené v emaili.