Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznam pre študentov predmetu Dejiny formovania moderného dedičského práva na Slovensku - Návšteva III. ročníka v archíve

Doc. Švecová oznamuje, že dňa 14.11. o 8:00 očakáva študentov voliteľného predmetu Dejiny formovania moderného dedičského práva na Slovensku v Štátnom archíve v Trnave, ul. Štefánikova 7, kde bude prebiehať výučba od 8:00-9:00. Účasť prihlásených študentov III. ročníka dennej formy je povinná.