Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Pozvanie na konferenciu

Organizátori konferencie pozývajú vybraných účastníkov na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom

 

 

„Podstata diskriminácie a jej prejavy s dosahom na vybranú skupinu obyvateľstva“

 

 

 

Konferencia sa bude konať dňa 9. novembra 2017 v Trnave

 

 

 

Bližšie informácie týkajúce sa konferencie nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

1/ Pozvánka na konferenciu

2/ Programme

3/ Pokyny na spracovanie príspevku

    Paper submission guidelines

 

 

 

 

Katedra dejín práva

Právnická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave