Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Pracovné právo - externé štúdium

Vážené študentky, vážení študenti,
 
s prihliadnutím na súčasnú situáciu je potrebné meniť koncepciu výučby. Podklady pre štúdium nájdete v systéme Moodle, a pokyny k štúdiu a skúškam vám zasielam na školskú e-mailovú adresu. Preto prosím, priebežne sledujte zasielanie e-mailov. Súčasne prosím aj o spätnú väzbu, ak vám zašlem e-mail, či tento bol doručený. 
Momentálne máte podklady k štúdiu v Moodle a zaslala som vám aj e-mailom ďalšie podklady. 
Prajem pevné zdravie a úspešné zvládnutie tohto náročného obdobia
 
Andrea Olšovská