Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Prihlasovanie sa na skúšky prostredníctvom MS Teams

Vážené študentky, vážení študenti,

na skúšky je nutné prihlasovať sa:

1) prostredníctvom MAIS

2) následne prostredníctvom MS Teams.

Postup pre prihlasovanie cez MS Teams je nasledovný:

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA – študent sa po prihlásení na termín v MAISe sám prihlási do tímu Gábriš-skúška v MS Teams prostredníctvom kódu fje1dyf. V deň konania skúšky sa prihlási na príslušnú schôdzu v tom čase, na ktorý sa prihlásil prostredníctvom MAISu. Prihlásení na schôdzu budú skontrolovaní podľa zoznamu v MAISe. Študent, ktorý nebude zapísaný v MAISe sa schôdze (t.j. skúšky) nemôže zúčastniť.

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. – do tímov bude priraďovať sama podľa zoznamu študentov prihlásených v MAISe

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. – študent sa po prihlásení na termín v MAISe sám prihlási do tímu Švecová skúšky v MS Teams prostredníctvom kódu 1vjxnby. V deň konania skúšky sa prihlási na príslušnú schôdzu v tom čase, na ktorý sa prihlásil prostredníctvom MAISu. Prihlásení na schôdzu budú skontrolovaní podľa zoznamu v MAISe. Študent, ktorý nebude zapísaný v MAISe sa schôdze (t.j. skúšky) nemôže zúčastniť.

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. – študent sa po prihlásení na termín v MAISe sám prihlási do tímu Skúšky JUDr. Lanczová v MS Teams prostredníctvom kódu 11xn4m1. V deň konania skúšky sa prihlási na schôdzu ,,Skúška z DPÚS I.” v tom čase, na ktorý sa prihlásil prostredníctvom MAISu. Prihlásení na schôdzu budú skontrolovaní podľa zoznamu v MAISe. Študent, ktorý nebude zapísaný v MAISe sa schôdze (t.j. skúšky) nemôže zúčastniť.