Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Skúška z DPÚS I.

Vážené študentky, vážení študenti,
 
ústna skúška z predmetu DPÚS I. bude prebiehať cez aplikáciu MS Teams. 
 
Na príslušný termín sa treba prihlásiť najprv cez MAIS a následne cez tím Vami zvoleného skúšajúceho. Do príslušných tímov sa pridáte za pomoci kódov, ktoré budú zverejnené na stránke Katedry v najbližších dňoch alebo budete do nich pridaní - v závislosti od preferencií konkrétneho skúšajúceho. Tieto informácie budú obsahom samostatného oznamu, sledujte preto webovú stránku Katedry dejín, sekciu Oznamy.
Študent, ktorý nie je prihlásený na príslušný termín cez MAIS sa nemôže zúčastniť skúšky. Termíny skúšok budú v MAISe najneskôr do 12.11., odkedy sa študenti na termíny môžu prihlasovať.
V rámci jedného dňa bude mať jeden skúšajúci vytvorené štyri tímy alebo štyri termíny - každý pre štyroch študentov. T.j. denne vyskúša jeden skúšajúci maximálne 16 študentov. 
Otázky sú zverejnené na stránke Katedry. Otázky Vám pred kamerou vytiahne skúšajúci, ktorý Vám vytiahnuté otázky ukáže a prečíta. 
Študent si po prečítaní otázok môže urobiť krátku písomnú prípravu alebo môže hneď odpovedať.
Študent musí mať zapnutú kameru počas celej doby skúšky a musí ju mať vizuálne nastavenú na celú plochu miestnosti a pracovného stola.