Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Skúška z DPÚS II. - opätovné upozornenie

Vážené študentky, vážení študenti,

ešte raz Vás dôrazne žiadame, aby ste sa v MAISe prihlasovali výlučne k tomu skúšajúcemu, u ktorého máte mailom dohodnutú a potvrdenú tému seminárnej práce.

Všetko dobré počas skúškového obdobia Vám žela Vaša

Katedra dejín práva