Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Skúška z SDP I.

Vážené študentky, vážení študenti,

skúška z predmetu SDP I. sa uskutoční dištančnou formou. Bližšie informácie sú uvedené v Moodle.

Vaši vyučujúci