Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Skúška z voliteľného predmetu Vecné a záväzkové právo v stredoveku a novoveku na Slovensku

Vážení študenti,
skúška z nášho predmetu sa bude konať už v predtermíne 11.12. 2020, a to v čase od 8.15 na MS Teams. Prosím, aby ste sa tí, ktorí máte záujem o daný termín, prihlásili do tímu Švecová skúšky (prihlasovacie údaje nájdete aj v pokynoch pre skúšky pre povinný predmet Dejiny práva na území Slovenska I.). Do systému MAIS sa netreba na tento termín prihlasovať, to vybavíme počas skúšania. V prípade potreby ma pred skúškou kontaktujte na môj pracovný mail.
S pozd. doc. A. Švecová