Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

TEXTY PREDNÁŠOK Z PREDMETU SPP OSK

Text prednášky na tému: "Územné konania, stavebné konania a vyvlastňovacie konania"

Text prednášky na tému: "Katastrálne konania"

Text prednášky na tému: "Konania vo veciach verejného obstarávania"

Text prednášky na tému: "Konanie podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní"

Text prednášky na tému: "Konanie vo veciach vnútornej správy"

Text prednášky na tému: "Konanie o sprístupňovaní informácií"

Text prednášky na tému: "Správne súdnictvo" I. časť

Text prednášky na tému: "Správne súdnictvo" II. časť