Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Upozornenie: Prihlasovanie sa na dištančnú skúšku z DPÚS II.

Vážené študentky, vážení študenti,

prosíme Vás, aby ste sa v MAIS-e prihlasovali na dištančnú skúšku k tomu vyučujúcemu/skúšajúcemu, u ktorého máte mailom dohodnutú tému seminárnej práce. Ak ste sa omylom prihlásili k inému skúšajúcemu, je nutné odhlásiť sa od neho a prihlásiť sa k tomu, kto Vám mailom potvrdil Vašu tému. Nemôžete sa na termín v MAISe nahlásiť bez predchádzajúcej mailovej komunikácie a potvrdenia zo strany vyučujúceho, ku ktorému sa idete prihlásiť na termín. Seminárnu prácu je potrebné zaslať najneskôr do termínu, na ktorý ste sa prihlásili v MAISe.