Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vyučovanie predmetov katedry počas prerušenia prezenčnej výučby na fakulte

Vážené študentky a študenti, v súvislosti s prerušením prezenčnej formy výučby naša katedra nachystala pre Vás vyučovanie formou e-learningu.

Náhradné úlohy za zrušenú prezenčnú výučbu z predmetov Teória práva II, Úvod do právneho myslenia a Politická a právna filozofia 20. storočia sú prístupné cez systém Moodle. Úlohy sú určené pre študentov denného aj externého štúdia. Na akékoľvek otázky týkajúce sa obsahu alebo organizácie výučby týchto predmetov Vám rád odpovie doc. Marek Káčer prostredníctvom emailu humnox@gmail.com.

Zadania na predmety Ústavné právo II  a Etické dilemy v právnických povolaniach sú dostupné na webovej stránke našej katedry v sekcii Vyučované predmety a v plnej verzii aj s ďalšími materiálmi v rámci systému Moodle. Výrazne podporujeme externých študentov a študentky, aby si študovali aj zadania a následne vzorové zadania, ktoré budú v systéme priebežne zverejňované. Na akékoľvek otázky týkajúce sa obsahu alebo organizácie výučby týchto predmetov Vám rada odpovie Dr. Lucia Berdisová prostredníctvom emailu lucia.berdisova@yahoo.com.

Pravidlá skúšania katedrových predmetov počas prerušenia prezenčnej výučby si môžete stiahnuť tu (aktualizácia k 6. 5. 2020).