Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vyučovanie predmetov katedry v akademickom roku 2020/2021

Vážené študentky a študenti, v úvodných týždňoch akademického roka 2020/2021 bude výučba katedrových predmetov prebiehať kombinovanou formou podľa centrálne stanoveného rozvrhu hodín. Styčnou platformou pre konkrétnejšie informácie o výučbe je informačný systém Moodle. V tomto systéme nájdete handouty z prednášok, zadania na jednotlivé semináre či ďalšie inštrukcie potrebné pre úspešné zvládnutie štúdia.

Na akékoľvek otázky týkajúce sa obsahu alebo organizácie výučby predmetov Teória práva I, Dejiny európskeho politického a právneho myslenia alebo Argumentačné praktikum Vám rád odpovie doc. Marek Káčer prostredníctvom emailu humnox@gmail.com.

Na akékoľvek otázky týkajúce sa obsahu alebo organizácie výučby predmetu Ústavné právo I či Jurisprudence of European Court of Human Rights Vám rada odpovie Dr. Katarína Kuklová prostredníctvom emailu katherine.kuklova@gmail.com.

Pravidlá skúšania z predmetov vyučovaných katedrou nájdete tu.