Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Zmena konzultačných hodín Dr. Berdisovej

Dr. Berdisová počas skúškového obdobia konzultuje vo štvrtky od 13:30 do 15:00.