Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zmena spôsobu záverečného hodnotenia

Katedra rímskeho a cirkevného práva oznamuje študentom denného a externého štúdia, že záverečné hodnotenie sa v letnom semestri ak. roka 2019/20 zo všetkých predmetov zabezpečovaných katedrou uskutoční dištančnou formou.

O spôsobe a obsahu hodnotenia budú príslušní prednášajúci informovať v priebehu nasledujúceho týždňa formou systému Moodle.

Ďakujeme za pochopenie.

JUDr. Veronika Kleňová, PhD.

vedúca katedry