Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zmena v absolvovaní predmetu Sociálnoprávna ochrana študentov

Vážení študenti, navštevujúci výberový predmet SPOS, vzhľadom na výnimočnú situáciu vyvolanú vírusovým ochorením COVID 19 je nevyhnutné pristúpiť k zmene formy skúšky z predmetu SPOS, pričom požiadavky na jeho úspešné absolvovanie sú uvedené v nasledovnom dokumente. TU. 

Lacko