Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Zmena vedúceho diplomovej práce

Oznam pre študentov, ktorých vedúcim diplomovej práce je Dr. Zámožík: od 06.11.2017 zmena v osobe vedúceho diplomovej práce - novým vedúcim diplomovej práce sa stáva Dr. Maslák. Do 17.12.2017 je mu potrebné zaslať osnovu diplomovej práce.