Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zoznam oponentov bakalárskych prác obhajovaných v ak. roku 2019/2020

Vážené študentky, vážení študenti,

zoznam oponentov bakalárskych prác, ktoré budú obhajované v ak. roku 2019/2020 nájdete TU.