Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Imatrikulácia študentov

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA  ŠTUDENTOV

1.  ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia 

Trnavskej univerzity v Trnave,  Právnickej fakulty

v akademickom roku 2017/2018

 

 

Oznamujeme študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia, že

             SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA

sa uskutoční dňa 14. novembra 2017 (utorok) o 8,30 hod. v budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, UNIVERZITNÉ NÁM. č. 1 - aula PAZMANEUM  (1. poschodie).  Účasť na slávnostnej imatrikulácii je povinná.

 

Po imatrikulácii bude výučba prebiehať podľa rozvrhu.

Prosíme o dodržanie stanoveného termínu!

 Vstup iba v spoločenskom oblečení!