Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Kandidáti vo voľbách do AS PF TU

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

 

Vážené členky a vážení členovia akademickej obce PF TU,

 

kandidátmi vo voľbách do Akademického senátu PF TU sú:

 

Za študentskú časť v rámci bakalárskeho stupňa štúdia:

1. Róbert Fogelton, študent 3. ročníka bakalárskeho denného štúdia,

2. Dominika Kuchárová, študentka 2. ročníka bakalárskeho denného štúdia,

3. Tomáš Široký, študent 2. ročníka bakalárskeho denného štúdia.

 

Za študentskú časť v rámci magisterského stupňa štúdia:

1. Bc. Adam Krajáč, študent 1. ročníka magisterského denného štúdia,

2. Bc. Michal Tomin,  študent 1. ročníka magisterského denného štúdia.

 

Za študentskú časť v rámci doktorandského stupňa štúdia:

1. JUDr. Milan Hlušák, študent 2. ročníka doktorandského denného štúdia.

 

Za študentskú časť v rámci externej formy štúdia:

1. Ing. Monika Sartorisová, študentka 3. ročníka bakalárskeho externého štúdia.

 

Kandidátov za zamestnaneckú časť akademickej obce nájdete TU.

 

Volebná komisia