Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Odovzdávanie záverečných prác – predĺženie termínu

Vážené študentky, vážení študenti,

oznamujeme vám, že termín na odovzdanie bakalárskej a diplomovej práce sme predĺžili do 31. marca 2021 vrátane.
Ďalšie informácie k odovzdávaniu záverečných prác budú včas zverejnené na web stránke fakulty.