Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznam - záverečné práce

 

Oznamujeme študentom, že náhradný termín na odovzdanie bakalárskej a diplomovej práce je 29. máj 2020 na sekretariáte príslušnej katedry  /platí pre študentov, ktorí neodovzdali záverečné práce v riadnych terminoch, t.j.  28.2.  a  10.3./

Opravný termín obhajob bakalárskych a diplomových prác sa bude konať v dňoch od 22. 6. 2020 do 3. 7. 2020.

 

študijné oddelenie