Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Prípravný kurz na prijímacie skúšky na akademický rok 2019/2020

Predmetom prípravného kurzu je sprostredkovanie základných vedomostí z oblasti slovenských a svetových dejín, filozofie, psychológie, sociológie, základov práva a ústavného práva ako aj orientáciu v spoločensko-politickom dianí. Na záver prípravného kurzu účastníci absolvujú simulované prijímacie skúšky a budú mať možnosť vypracovať vzorový skúšobný test.

Prípravný kurz:       16.3.2019 - 13.4.2019
       (možnosť prihlásiť sa do 5.3.2019)
 

Tu nájdete:

Informácie o prípravnom kurze

Prihlášku na prípravný kurz