Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Študijné oddelenie 12. 9. 2019

Dňa 12. septembra 2019

bude študijné oddelenie

z a t v o r e n é

z dôvodu konania Dňa Trnavskej univerzity