Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Študijné oddelenie - obmedzený režim

V súlade s Príkazom rektora TU č. 2/2021 bude študijné oddelenie do odvolania k dispozícii v obmedzenom režime každý pracovný deň okrem stredy.
V stredu môžete v prípade potreby volať na : +421 917 863236
Prosíme študentov, aby podľa možností využívali najmä e-mailovú komunikáciu.

Študijné oddelenie