Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Študovňa od 8. 2. 2021

Zdroj: 
Knižnica PF TU

Oznam pre používateľov študovne PF TU

 

od 8. 2. 2021

bude študovňa PF TU pre študentov

Z A T V O R E N Á

 

Vzhľadom na opatrenia, vyplývajúce zo 4. stupňa varovania covid automatu je nevyhnutné od 8. februára do odvolania opätovne zatvoriť knižnicu.

 

Počas uzávery knižnice Vám vieme poskytnúť sken textu z knihy resp. periodika, ktorý si môžete vyžiadať mailom, maximálne v počte 10 strán textu.

Do mailu uveďťe základné informácie o dokumente, v prípade knihy : prírastkové číslo, meno autora, názov publikácie, rozsah strán, ktoré chcete oskenovať, prípadne pripojte screenshot detailu záznamu z online katalógu.

Pri periodiku prosíme uviesť: názov periodika, rok vydania, číslo, názov článku, rozsah strán.

Na základe vašej požiadavky vám oskenovaný dokument zašleme elektronickou poštou.

Žiadanky posielajte na adresu : zuzana.dudova@truni.sk.

Žiadanky budú vybavované priebežne podľa dátumu a času doručenia na e-mail.