Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety / oznámenia

Voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

na základe rozhodnutia predsedníčky Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave sa v októbri 2021 uskutočnia voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave.

Vo volebnom obvode Právnická fakulta TU v Trnave sa voľby budú konať v dňoch

6. – 8. októbra 2021

v čase od 10.00 do 13.00 hod,

v miestnosti č. 2 (tzv. malá zasadačka) 

v budove Právnickej fakulty TU na Kollárovej ulici č. 10 v Trnave.

 

Zásady volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave nájdete TU

Výňatok zo Zásad volieb (§8 Kandidáti)

Volebná komisia k voľbám do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

 

Návrhy kandidátov na členstvo v AS TU – za zamestnaneckú a aj za študentskú časť (spolu s písomným súhlasom kandidáta) sa podávajú predsedovi Volebnej komisie pre voľby do AS TU najneskôr do dňa 29. septembra 2021 priamo alebo prostredníctvom sekretariátu – Mgr. Anna Kollárová, č. dv. 207 (dekanát fakulty) v pracovných dňoch v čase od 08.00 – 15.30.