Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Vyučované predmety Katedry TPaK

Povinné predmety:

Trestné právo hmotné I

Zoznam tém prednášok

Trestné právo hmotné II
Zoznam tém prednášok
Otázky na skúšku

Trestné právo procesné I
Zoznam tém prednášok a cvičení

Trestné právo procesné II
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku

Kriminológia
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku

Kriminalistika
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku

Povinne voliteľné predmety:

Korupcia a jej spoločenské a právne aspekty
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku

Introduction to the Criminal Law
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku

Introduction to the Criminology
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku

Súdne lekárstvo
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku

Dokazovanie v trestnom konaní
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku

Výberové predmety:

Penológia
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS:  

https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais