Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vyučované predmety Katedry TPaK

Povinné predmety:

Trestné právo hmotné I

Sylaby prednášok

Harmonogram prednášok

Otázky na skúšku

Trestné právo hmotné II

Sylaby prednášok

Harmonogram prednášok

Otázky na skúšku - aktualizované

Trestné právo procesné I

Sylaby prednášok

Harmonogram prednášok

Trestné právo procesné II

Sylaby prednášok

Otázky na skúšku

Harmonogram prednášok

Kriminológia

Sylaby prednášok

Harmonogram prednášok

Otázky na skúšku

Povinne voliteľné predmety:

Kriminalistika
Sylaby prednášok

Otázky na skúšku

Harmonogram prednášok

Introduction to the Criminal Law
Sylaby cvičení

Introduction to the Criminology

Sylaby cvičení

Súdne lekárstvo
Sylaby prednášok a cvičení

Dokazovanie v trestnom konaní
Sylaby cvičení
Otázky na skúšku

Výberové predmety:

Klinika trestného práva
Sylaby cvičení

Podmienky absolvovania predmetov denného štúdia

Podmienky absolvovania predmetov externého štúdia

Podmienky absolvovania predmetov doktorandského štúdia

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS:  

https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais