Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Záverečné práce Katedry DP

Zoznam študentov, ktorí pod vedením školiteľov z Katedry dejín práva vypracujú bakalársku prácu v akademickom roku 2018/19, bude zverejnený na tomto mieste v januári 2018.