Skočiť na hlavný obsah

Dejiny štátu na území Slovenska - test progresu vedomostí

Milé študentky, milí študenti,

výučbu predmetu Dejiny štátu na území Slovenska začneme krátkou aktivitou v Moodle nazvanou Test progresu vedomostí, ktorý následne absolvujeme aj na konci semestra. Nejde o test, ktorý by bol súčasťou Vášho hodnotenia (známky, ktorú dostanete z predmetu DŠÚS). Ide o indikátor, ktorý Vám aj nám, vyučujúcim, ukáže ako ste sa zlepšili v predmete Dejiny štátu na území Slovenska, vďaka výučbe v priebehu semestra. Na začiatku aj na konci získate bodové ohodnotenie, ktoré si viete ľahko porovnať a vyhodnotiť tak Váš progres. Najvyšší počet bodov je 5.

Vstupný test môžete absolvovať od 13. februára 2023, 8:00, do 18. februára 2023, 20:00.
Výstupný test môžete absolvovať od 8. mája 2023, 8:00 do 13. mája, 20:00.
 

Zobrazí sa Vám päť testových otázok, ktoré reprezentujú vyučovanú matériu. Pri každej otázke máte možnosť zvoliť si jednu z piatich odpovedí (len jedna z piatich odpovedí je správna).
Časový limit na vyplnenie testu je 5 minút. 
Ďakujeme za Vašu účasť a veríme, že sa spolu veľa naučíme.
 

Vaši vyučujúci