Skočiť na hlavný obsah

DPÚS informácie k výučbe

Vážené študentky, vážení študenti,
 

informácie k predmetu Dejiny práva na území Slovenska (zimný semester AR 2023/2024) nájdete v Moodle, alternatívne aj tu:

Študenti dennej formy štúdia nájdu všetky informácie potrebné pre absolvovanie predmetuTU

Študenti externej formy štúdia nájdu všetky informácie potrebné pre absolvovanie predmetu TU

Želáme Vám príjemné chvíle strávené v našej spoločnosti a počas štúdia právno-historických tém.

Vaši vyučujúci z Katedry dejín práva