Skočiť na hlavný obsah

Výučba predmetu Dejiny štátu na území Slovenska

Vážené študentky, vážení študenti,

študenti dennej formy štúdia nájdu všetky informácie potrebné pre absolvovanie predmetu Dejiny štátu na území Slovenska (letný semester AR 2022/2023)TU

študenti externej formy štúdia nájdu všetky informácie potrebné pre absolvovanie predmetuTU

Želáme Vám príjemné chvíle strávené v našej spoločnosti a počas štúdia právno-historických tém.

Vaši vyučujúci z Katedry dejín práva :)