Skočiť na hlavný obsah

Poradca pre štúdium - študenti

poradca

V zimnom semestri akademického roka 2023/2024 majú študenti všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte TU v Trnave možnosť využiť poradenstvo fakultného poradcu pre štúdium - Ing. Mgr. Jozefa Strakoša, PhD.
Poradenstvo sa bude konať formou prednášky a poradenstva (individuálneho alebo skupinového - podľa preferencií študentov).
 
Plánovaná prednáška:
po 16.10.2023, 16:30 - 17:30 „Ako sa učiť efektívne?" (online cez MS Teams, kód: ey3nuxs)
 
Plánované termíny a miesto individuálneho a skupinového poradenstva:
st 18.10.2023, 08:00 – 09:30, malá zasadačka PrF TU
po 06.11.2023, 16:30 – 18:00, online cez MS Teams
po 04.12.2023, 16:30 – 18:00, online cez MS Teams
 
S poradcom možno konzultovať rôzne témy súvisiace s vyučovaním a učením sa, najmä v oblasti:
- realizácie a hodnotenia výučby na fakulte (ciele, obsah, podmienky a prostriedky výučby),
- interakcie s vysokoškolskými učiteľmi (možnosti a prostriedky vzájomnej komunikácie, prevencia a riešenie
nedorozumení a konfliktov),
- vlastného učenia sa (spôsobilosti učenia sa, používané učebné stratégie, problémy s učením sa a možné
spôsoby ich zvládania),
- vlastného sebarozvoja (sebareflexia, rozvoj tzv. mäkkých zručností, dalšie možnosti a prostriedky
osobnostného rozvoja).