Skočiť na hlavný obsah

Poradca pre štúdium - študenti

V letnom semestri akademického roka 2022/2023 majú študenti všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte TU v Trnave možnosť využiť poradenstvo fakultného poradcu pre štúdium - Ing. Mgr. Jozefa Strakoša, PhD.
Poradenstvo sa bude konať formou prednášok, individuálneho poradenstva a skupinového poradenstva.
 
Plánovaná prednáška:
„Pamäť a učenie sa“ - št 13.04.2023, 16:30 – 17:30 (online cez MS Teams, kód: ey3nuxs)
 
Plánované termíny a miesto individuálneho a skupinového poradenstva:
ut 14.02.2023, 16:30 – 18:00, online cez MS Teams
št 16.03.2023, 16:30 – 18:00, online cez MS Teams
po 17.04.2023, 08:00 – 09:30, malá zasadačka PrF TU
št 18.05.2023, 16:30 – 18:00, online cez MS Teams
 
S poradcom možno konzultovať rôzne témy súvisiace s vyučovaním a učením sa, najmä v oblasti:
- realizácie a hodnotenia výučby na fakulte (ciele, obsah, podmienky a prostriedky výučby),
- interakcie s vysokoškolskými učiteľmi (možnosti a prostriedky vzájomnej komunikácie, prevencia a riešenie
nedorozumení a konfliktov),
- vlastného učenia sa (spôsobilosti učenia sa, používané učebné stratégie, problémy s učením sa a možné
spôsoby ich zvládania),
- vlastného sebarozvoja (sebareflexia, rozvoj tzv. mäkkých zručností, dalšie možnosti a prostriedky
osobnostného rozvoja).
 
Presný termín poradenstva poskytovaného online cez MS Teams je potrebné s poradcom dohodnúť prostredníctvom
mailu jozef.strakos [at] truni.sk
 

Poradca pre štúdium - poradenstvo pre študentov v zimnom semestri ak. roka 2022/2023