Skočiť na hlavný obsah

Poradca pre štúdium - študenti

V zimnom semestri akademického roka 2022/2023 majú študenti všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte TU v Trnave možnosť využiť poradenstvo fakultného poradcu pre štúdium - Ing. Mgr. Jozefa Strakoša, PhD.
Poradenstvo sa bude konať formou prednášok, individuálneho poradenstva a skupinového poradenstva.
 
Plánované prednášky:
„Ako sa učiť?“ - št 06.10.2022, 16:30 – 17:30 (online cez MS Teams, kód: ey3nuxs)
„Ako sa pripraviť na skúšku?“ - št 24.11.2022, 16:30 – 17:30 (online cez MS Teams, kód: ey3nuxs)
 
Plánované termíny a miesto individuálneho a skupinového poradenstva:
po 10.10.2022, 09:30 – 11:00, malá zasadačka PF TU
po 28.11.2022, 09:30 – 11:00, malá zasadačka PF TU
st 07.12.2022, 14:30 – 16:00, online cez MS Teams
št 12.01.2023, 14:30 – 16:00, online cez MS Teams.
 
S poradcom možno konzultovať rôzne témy súvisiace s vyučovaním a učením sa, najmä oblasti:
• realizácie a hodnotenia výučby na fakulte (ciele, obsah, podmienky a prostriedky výučby),
• interakcie s vysokoškolskými učiteľmi (možnosti a prostriedky vzájomnej komunikácie, prevencia a riešenie nedorozumení a konfliktov),
• vlastného učenia sa (spôsobilosti učenia sa, používané učebné stratégie, problémy s učením sa a možné spôsoby ich zvládania),
• vlastného sebarozvoja (sebareflexia, rozvoj tzv. mäkkých zručností, dalšie možnosti a prostriedky osobnostného rozvoja).
 
Presný termín poradenstva poskytovaného online cez MS Teams je potrebné s poradcom dohodnúť prostredníctvom mailu jozef.strakos [at] truni.sk