Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

12. október: slávnostný program

Pozvánka na Veni Sancte:


 

Kompletný program slávnostného dňa: