Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
24.3.2020

Oznam vedenia fakulty
Od dňa 23. 3. 2020 je uzatvorená budova PF TU. V prípade potreby kontaktujte príslušné oddelenie, vyučujúceho e-mailom.

23.3.2020

Informácie vedenia fakulty k aktualizácii stavu opatrení a ďalšieho postupu v súčasnej mimoriadnej situácii

17.3.2020

 

Oznam vedenia fakulty ku konaniu štátnic a obhajob v bakalárskom, ako aj magisterskom stupni štúdia.

10.3.2020

Vážené študentky a študenti, prečítajte si niekoľko informácií k šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúcemu ochorenie COVID-19).

7.3.2020

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave participuje na projekte Visegrad fund.

21.2.2020

 

Oznam vedenia fakulty o zmene termínu konania prípravného kurzu na prijímacie skúšky a prijímacích skúšok.