Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
10.10.2019

Pozývame Vás na Deň fakulty s hlavným hosťom predsedom Trnavského samosprávneho kraja.

8.2.2019

Pozývame Vás na v poradí už 14. konferenciu Lubyho právnické dni, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. - 20. septembra 2019 v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku.

27.8.2019

Oznam o zápise povinne voliteľných a výberových predmetov na akademický rok 2019/2020 pre študentov 1. ročníka.

9.6.2019

Vážení uchádzači,
zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia (2. kolo prijímacích skúšok) sa uskutoční dňa 3. 9. 2019 podľa termínov, ktoré ste dostali v informácii na prijímacích skúškach.

8.6.2019

Pozývame Vás na podujatie, ktoré sa uskutoční dňa 16. 10. 2019.

6.6.2019

Pozývame Vás na prednášku z cyklu Právo a náboženstvo, ktorá sa uskutoční dňa 21. novembra 2019 v posluchárni č. 12.