Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
13.10.2017

Príďte na Deň otvorených dverí, ktorý bude prebiehať na fakulte dňa 24.1.2018 o 9:00 hod., 11:00 hod. a 14:00 hod. a dňa 15.2.02018 o 9:00 hod., 11:00 hod. a 14:00 hod. 

12.10.2017
Prijímacie skúšky na doktorandský študijný program - občianske právo / ústavné právo a trestné právo v anglickom jazyku. 
Termín na podanie prihlášok je do 22.10.2017. Prijímacie skúšky budú 26.10.2017.
21.9.2017

Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU je spoluorganizátorom  konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 13.11.2017 v rámci týždňa vedy a techniky 2017.

21.9.2017

 

Milé študentky, milí študenti,

pozývame vás na zaujímavý workshop.

20.9.2017
Chcete sa dozvedieť, ako prebieha výučba práva?

Príďte na workshop dňa 9.11.2017 na našu fakultu.

20.9.2017

Pozývame vás na prednášku z rímskeho práva dňa 17.10.2017 o 9,30 hod. v miestnosti č. 6 (Súdna sieň) na tému "Slavné případy římského práva v kontextu
moderní právní vědy".