Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety / oznámenia

Vážené uchádzačky a vážení uchádzači o bakalárske štúdium,

dávame vám do pozornosti možnosť podať prihlášku na štúdium do 31. júla 2021, pričom prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 25. augusta 2021

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu XV. Lubyho právnických dní na tému Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve

Milé študentky a milí študenti,
dávame Vám do pozornosti možnosť absolvovať stáž na Ministerstve ZVaEZ SR. Stáž je určená pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia, 1. ročníka magisterského štúdia a doktorandom. Prihlasovanie prebieha do 27.06.2021.

Pozvánka na podujatie v rámci Trnavských právnických debát, tentokrát na tému: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve v podmienkach slovenského a českého práva.

Milé stredoškoláčky a milí stredoškoláci,
pozývame vás na on-line Letnú školu práva pre stredoškolákov, ktorú organizuje Právnická fakulta TU v Trnave. Priestupky, susedské spory, či pokuta za televíznu reportáž. Ak vás tieto témy zaujali, prihláste sa do 20. júna 2021.

Vážení uchádzači,

prinášame vám výsledky prijímacích skúšok na PF TU, ktoré sa konali dňa 8. júna 2021.

Milé študentky a milí študenti,
prinášame vám letnú školu právnickej latinčiny, ktorú povedie doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Vážené študentky, vážení študenti,

prinášame vám informácie o priebehu, organizácii, harmonograme štátnych skúšok a obhajob a odovzdávaní záverečných prác.

V spolupráci s neziskovou organizáciou Centrum slniečko sme pre Vás pripravili zajímavé výberové predmety venujúce sa problematike násilia a realizované formou e-learningu, ktoré môžete absolvovať do 28.6.2021.