Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
23.1.2019

Zabezpečenie kvalitnej výučby, objektívneho preverenia znalostí študenta a dodržiavanie etických štandardov vo výskume aj vzdelávaní považuje Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave za esenciu fungovania kvalitnej vysokej školy.

10.12.2018

Záujemcom o štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte ponúkame prípravný kurz na prijímacie skúšky.

Termín konania prijímacej skúšky:  11.6.2019 - 12.6.2019

27.3.2019

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty sa uskutoční dňa 29. marca 2019, t. j. v piatok o 9,00 hod. v budove Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, Kollárova 10, Trnava.

12.3.2019

Milé študentky, milí študenti, pozývame vás na zaujímavú prednášku bývalej sudkyne Ústavného súdu SR, JUDr. Ľ. Gajdošíkovej, CSc., dňa 26.3.2019 o 10.00 hod. do knižnice PF TU.

9.2.2019

Milé absolvetnky, milí absolventi,
srdečne vás pozývame na stretnutie na našej fakulte dňa 5.4.2019.
Tešíme sa na vás.

8.2.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na Poľský deň na Právnickej fakulte Tu v Trnave, ktorý sa uskutoční 4. 4. 2019 od 10.00 v Knižnici PF TU v Trnave.