Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
31.5.2018

 

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.

spoluzakladateľ Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

11.8.2018

Pozývame Vás na konferenciu Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu: 10.-11.október 2018, Smolenice

4.6.2018

 

Zápisy povinne voliteľných a výberových predmetov na akademický rok 2018/2019

DŠ 12.6. - 14.6.2018,
EŠ 19.6. - 21.6.2018

20.5.2018

Prijímacie skúšky: 12.6. - 13.6.2018

V Ý S L E D K Y prijímacích skúšok !!!

Druhé kolo prijímacích skúšok v prípade záujmu uchádzačov: 23.8.2018

8.5.2018

 

Pozývame Vás na Medzinárodný vedecký kongres Trnavské právnické dni: Právny štát - medzi vedou a umením

11.4.2018

 

Pozývame Vás na piknik a guláš v záhrade Právnickej fakulty dňa 22.6.2018 o 14:00 hod.