Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
25.5.2020

 

Oznam vedenia fakulty pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia

20.4.2020

 

Oznam vedenia fakulty ku konaniu štátnic v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

24.3.2020

 

Oznam vedenia fakulty ohadom predĺženia trvania skúškového obdobia v letnm semestri 2019/2020.

23.3.2020

Informácie vedenia fakulty k aktualizácii stavu opatrení a ďalšieho postupu v súčasnej mimoriadnej situácii

7.5.2020

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala spolu so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva ,,Online diskusiu so spoluautormi Správy o dodržiavaní ľudských práv".

16.3.2020

 

Oznámenie vedenia fakulty k forme uskutočnenia štátnych skúšok