Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
15.11.2018

Milé študentky a milí študenti,
pozývame vás na prednášku na tému "Rok 1968 v právnych dejinách". Prednáška sa uskutoční dňa 20.11.2018 od 10,30 hod. v Súdnej sieni (miestnosť č. 6)

11.10.2018

Milé študentky, študenti, pozývame vás na zaujímavú prednášku dňa 27.11.2018 od 11.00 hod. na tému vzniku 1. ČSR. Tešíme sa na vašu účasť.

10.10.2018

Milé študentky, študenti, pozývame vás na zaujímavú prednášku dňa 20.11.2018 od 16.30 hod. Tešíme sa na vašu účasť.

9.10.2018
Milé študentky, milí študenti, pozývame vás na zaujímavú prednášku 15. 11. 2018
o vzťahoch štátu a cirkví v ČR. Prednáša doc. Damián Němec, popredný odborník na konfesné a kánonické právo.
8.10.2018
Milé študentky, študenti, pozývame vás na zaujímavú prednášku dňa 22. 11. 2018 o 11. 10 v posluchárni č. 14.
O reštitúciách cirkevného majetku prednáša generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.
6.10.2018

Milé študentky, milí študenti,
Nadácia Zastavme korupciu vás pozýva na zážitkový workshop dňa 11.12. 2018 od 10:00 do 12:00 hod.