Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
4.7.2017

Pozývame Vás na v poradí už 13. konferenciu Lubyho právnické dni, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. - 29. septembra 2017 v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku. Témou konferencie bude "Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť."

4.7.2017

V dňoch 25. - 26. septembra 2017 sa uskutoční konferencia na tému: "Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností", ktorú organizuje Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU v Trnave.

4.7.2017

Oznamujeme Vám, že v nasledujúcom akademickom roku 2017/2018 sa otvoria študijné programy pre dennú a externú formu bakalárskeho a magisterského štúdia, ktoré sú uvedené v zozname.

2.7.2017

Prváci bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia nezabudnite si podať žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2017/2018 do 31. júla 2017. Študenti vyšších ročníkov, ktorí zo závažných dôvodov nepodali žiadosť, môžu tak urobiť taktiež do 31. júla 2017.

1.7.2017

Dňa 24. augusta 2017 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok na bakalársky študijný program v odbore "právo." Termín na podanie prihlášok je do 31. júla 2017.

1.7.2017

Informácie o prolongácii študentských preukazov na akademický rok 2017/2018 nájdete na webstránke Trnavskej univerzity v Trnave.