Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
25.5.2020

Oznam vedenia fakulty pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia

20.5.2020

Oznam vedenia fakulty ku konaniu štátnic v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

19.5.2020

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s fakultou ponúkajú stáž pre 10 študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia, 1. ročníka magisterského štúdia a doktorandom našej fakulty.

 

7.5.2020

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala spolu so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva ,,Online diskusiu so spoluautormi Správy o dodržiavaní ľudských práv".

6.5.2020

Predstavujeme Vám nové jednoročné kurzy z rôznych odvetví práva. Termín na prihlásenie je do 31. augusta 2020.

5.5.2020

Odborná stáž pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu a 1. a 2. ročníka magisterského študijného programu na Úrade priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici