Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
13.1.2020

Milí študenti,

ponúkame vám možnosť zapísať sa na výberový predmet a zdokonaliť sa v právnickej angličtine.

7.1.2020

Štátne vyznamenania pre pedagógov a čestného doktora TU, prezidentka ocenila za mimoriadne zásluhy o rozvoj právnej vedy aj profesorku Helenu Barancovú.

25.11.2019

Príďte na Deň otvorených dverí, ktorý bude prebiehať na fakulte dňa 29.1.2020 o 9:00 hod., 11:00 hod. a 13:30 hod. a dňa 5.3.2020 o 9:00 hod., 11:00 hod. a 13:30 hod.

24.11.2019

Milé študentky, milí študenti, v rámci štúdia Vám ponúkame možnosť klinického vzdelávania, ktoré ponúka prepojenie nadobudnutých teoretických znalostí s praktickými zručnosťami.

23.11.2019

Zaujímajú Vás odpovede na otázky: na akú liečbu má pacient pávo, ako riešiť problém obmedzených zdrojov, ako sa pripraviť na nástup inovácií, do akej miery môže človek rozhodovať o svojom tele?

25.10.2019

Vážené študentky a vážení študenti, rovnako, ako v predchádzajúcom ak. roku, aj tento ak. rok si budete môcť dohodnúť témy záverečných prác, pričom zápis bude prebiehať v dvoch etapách, počnúc 18.11.2019.