Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
11.12.2020

Po roku opäť spúšťame zbierku vecí, a aj s Vašou pomocou obdarujeme tých, ktorí to najviac potrebujú. Zbierku symbolicky odovzdá náš Trnavský Právniček.

11.12.2020

Pozvánka na online stretnutie absolventov našej fakulty, ktoré sa uskutoční dňa 18. decembra 2020 o 17:00 hod.

6.12.2020
Milé študentky a milí študenti,
srdečne vás pozývame na tradičné Mikulášske stretnutie, tento rok v online verziii. Stretnutie sa uskutoční cez MS Teams v tíme Konzultácie s dekankou PF TU. Tešíme sa na vašu účasť!
5.12.2020

Vážená akademická obec, pri príležitosti odovzdávania Sacharovovej ceny za slobodu myslenia, ktorú tento rok Európsky parlament udelil bieloruskej opozícii, Vás pozývame dňa 8.12.2020 o 10:00 hod. na podujatie s poslankyňami a poslancami Európskeho parlamentu.

5.12.2020

Vážené študentky a vážení študenti,
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva PF TU vás v rámci výučby predmetu "International Public Law II" pozýva na online prednášku hosťujúcej lektorky Júlie Miklasovej. Prednáška sa uskutoční v anglickom jazyku. 

4.12.2020

Pozývame vás na zaujímavú online prednášku, ktorá sa uskutoční dňa 10.12.2020 o 11 hod. Prednášku budú viesť lektori: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. a doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. z Katedry slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta TU.

1.12.2020

Pozývame vás na prednášku spojenú s diskusiou doc. ThLic. Mgr. Damiána Němca, dr, z univerzity Palackého v Olomouci, ktorý je aj výskumným pracovníkom PF TU, o vzťahoch štátu a cirkví v Českej republike, ktorá sa uskutoční dňa 3. decembra 2020 v čase od 11.00.

1.12.2020

Milé študentky a milí študenti, milé kolegyne a milí kolegovia,
pozývame vás na podujatie: Trnavská univerzita v prúde čase, ktorým nás prevedie PhDr. Henrieta Žažová, PhD. z Ústavu dejín TU v Trnave.

30.11.2020

Pozvánka na prednášku spojenú s diskusiou ICLic. Andreja Kačmára, kňaza košickej arcidiecézy a riaditeľa Centra pre ochranu maloletých, ktorá sa uskutoční dňa 3. decembra 2020 v čase od 13.30 hod.