Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu
15.11.2017

Záujemcom o štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte ponúkame prípravný kurz na prijímacie skúšky, cieľom ktorého je poskytnúť základné a aktuálne poznatky vybraných disciplín, ktoré sú predmetom prijímacej skúšky na fakultu.

16.3.2018

 

Milé študentky, milí študenti,
srdečne vás pozývame na prednášku "Štátna bezpečnosť" na našej fakulte dňa 11.4.2018.

1.3.2018

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty sa uskutoční dňa 23. marca 2018, t. j. v piatok o 9,00 hod. v budove Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, Kollárova 10, Trnava.

2.2.2018

 

Milé absolvetnky, milí absolventi,
srdečne vás pozývame na stretnutie na našej fakulte dňa 13.4.2018.
Tešíme sa na vás :)

1.2.2018
Právnická fakulta TU V Trnave je spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie "Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi" na tému "Spotrebiteľský kódex: áno či nie?", ktorá sa uskutoční 31. 5. 2018 – 1. 6. 2018 v aule Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.
31.1.2018

Nadácia Štefana Lubyho sa uchádza o  podporu a tým vlastne aj o Vašu účasť na rozvoji hodnôt, ktoré sú cieľom jej činnosti. Môžete ju prejaviť tým, že na účely Nadácie Štefana Lubyho venujete sumu zodpovedajúcu 2% alebo 3% zaplatenej dane.