Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
8.2.2019

Pozývame Vás na v poradí už 14. konferenciu Lubyho právnické dni, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. - 20. septembra 2019 v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku.

4.7.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na Letnú školu latinčiny, ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 29.7. - 2.8.2019 a v Trnave v dňoch 15.7. - 19.7.2019.

12.6.2019

Termín konania prijímacej skúšky:  11.6.2019 - 12.6.2019
21.8.2019
(druhé kolo)

9.6.2019

Vážení uchádzači,
zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia sa uskutoční dňa 25. 6. 2019 podľa termínov, ktoré ste dostali v informácii na prijímacích skúškach.

5.6.2019

Oznam o zápise povinne voliteľných a výberových predmetov na akademický rok 2019/2020

3.6.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborné sympózium z oblasti pracovného práva, ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2019 v miestnosti Collegium Novum.