Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
23.1.2019

Zabezpečenie kvalitnej výučby, objektívneho preverenia znalostí študenta a dodržiavanie etických štandardov vo výskume aj vzdelávaní považuje Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave za esenciu fungovania kvalitnej vysokej školy.

21.1.2019

Otvorený list Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave k vyjadreniam Slovenskej advokátskej komory

10.12.2018

Záujemcom o štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte ponúkame prípravný kurz na prijímacie skúšky.

7.2.2019

Príďte na Deň otvorených dverí, ktorý bude prebiehať na fakulte dňa 23.1.2019 o 9:00 hod., 11:00 hod. a 13:30 hod. a dňa 28.2.2019 o 9:00 hod., 11:00 hod. a 13:30 hod.

7.2.2019

Vážené študentky, vážení študenti, informácie týkajúce sa odovzdávania záverečných prác nájdete v oznamoch.

4.2.2019

Milé študentky, milí študenti, pozývame vás na zaujímavý workshop dňa 20.2.2019 od 15:30 hod., miestnosť č. 7, ktorý pre vás pripravili pacientske organizácie poskytujúce právnu pomoc pacientom.