Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Pozvánka na prednášku spojenú s diskusiou Ing. Juraja Káčera, ktorá sa uskutoční dňa 12. apríla (pondelok) o 14:00 h.

Pozývame Vás na prednášku so súdnym znalcom - psychiatrom MUDr. Svetozárom Drobom, ktorú bude moderovať náš študent Richard Mažonas z podcastu Vražedné psyché.

 

Prinášame Vám prednášku na tému: Syndróm vyhorenia (ako si udržať psychickú rovnováhu), ktorú bude viesť lektorka: PhDr. Kristína Grendová, PhD.  Prednáška sa uskutoční dňa 14.04.2021 (streda) o 16:00 h. pre vyučujúcich a pre študentov dňa 20. apríla (utorok) o 15:00 h.

Dovoľujeme si vás pozvať na ďalšiu zo série prednášok spojených s diskusiou, ktorú vedie Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. Podujatie sa uskutoční dňa 13. 4. 2021 o 12:30 h.

Vážené študentky, vážení študenti,

prinášame vám informácie o priebehu, organizácii, harmonograme štátnych skúšok a obhajob a odovzdávaní záverečných prác.

Problematika životného prostredia je nielen o práve, ale aj o našom správaní sa. Pripravili sme pre vás nové EKO aktivity - vedomostnú a praktickú súťaž. Ak sa zapojíte, zapíšeme vám nový predmet EKO výzva PF TU.

Navrhnite projekt pre našu fakultu a buďte súčasťou zlepšovania kvality štúdia. Študentky a študenti môžu predkladať projekty do 16. 05. 2021. O projektoch budú následne hlasovať všetci študenti.

Zapojte sa do novej kliniky, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na schopnosť vcítenia sa do problémov ľudí so zdravotným znevýhodnením a porozumenie, akým bariéram musia čeliť.

Stanovisko prezídia Slovenskej rektorskej konferencie k zachovaniu akademickej samosprávy, Stanovisko Klubu dekanov fakúlt VŠ SR a vyhlásenie študentskej časti akademickej obce TU v Trnave k pripravovanej novele zákona o VŠ