Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Cena Andreja Sacharova za slobodu myslenia

Dňa 7. decembra 2018 sa v čase od 9:30 hod. uskutoční v budove Právnickej fakulty na Kollárovej ulici č. 10 v Trnave, v miestnosti č. 7, podujatie pri príležitosti udelenia Ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia s témou „Ľudské práva v politikách EÚ“. Podujatie je spojené s diskusiou pri príležitosti udelenia uvedenej ceny.

Podujatia sa zúčastnia:

  • Róbert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku
  • Andrea Olšovská, dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
  • Dionýz Hochel, Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku
  • Eduard Kukan, poslanec Európskeho parlamentu
  • Peter Varga, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Po skončení diskusie sa bude konať slávnostné otvorenie výstavy laureátov Ceny Andreja Sacharova v priestoroch budovy Právnickej fakulty. Následne bude prebiehať neformálna diskusia s občerstvením.

Tešíme sa na stretnutie s akademickou obcou.

 

Pozvánka na podujatie na stiahnutie TU