Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Cesta do hlbín štúdia práva

 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si pre stredoškolákov a uchádzačov aj tento rok pripravila stáž. Deň bohatý na informácie z rôznych oblastí práva ako napríklad z rímskeho, trestného, občianskeho práva, ktoré môžete využiť aj v praxi. Prednášať budú nielen vysokoškolskí pedagógovia, ale i študenti.

Je to jedinečná, neopakovateľná príležitosť ako si vybrať vysokú školu, resp. sa utvrdiť, že Trnavská univerzita je tá správna voľba. Stáž je samozrejme určená aj nižším ročníkom, ktorí štúdium práva ešte len zvažujú.

V prípade záujmu sa registrujte vo formulári.