Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

D E K A N S K É _ V O Ľ N O

Oznam pre študentov

 

Z dôvodu konania

"Plesu Právnikov"

udeľujem

D E K A N S K É    V O Ľ N O

dňa 12.2.2020 (streda) od 16:30 hod.

a

dňa 13.2.2020 (štvrtok) do 13:20 hod.

 

 

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

dekanka fakulty