Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety / oznámenia

Deň Právnickej fakulty (popoludní)

Deň fakulty býva príležitosťou nielen si vypočuť si obohacujúce prednášky, alebo diskutovať so zaujímavými hosťami, ale zároveň sa aj stretnúť.

Tento rok sme sa v záujme ochrany zdravia rozhodli opätovne pre virtuálny Deň fakulty prostredníctvom MS Teams.

Pri príležitosti Dňa fakulty a pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa uskutoční prednáška 13. októbra 2021 od 16,30 h

Veríme, že prijmete pozvanie a on-line plánovaného programu Dňa fakulty sa zúčastníte.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.