Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Doplňujúci zápis povinne voliteľných a výberových predmetov

Doplňujúci zápis povinne voliteľných a výberových predmetov  - pre prvé ročníky bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej forme štúdia

Príloha - voľné predmety (prváci dš)

 

Doplňujúci zápis povinne voliteľných a výberových predmetov  - pre prvé ročníky bakalárskeho a magisterského štúdia v externej  forme štúdia

Príloha - voľné predmety (prváci eš)

 

Doplňujúci zápis povinne voliteľných a výberových predmetov 

- pre 2. a 3. ročník bakalárskeho štúdia  štúdia v dennej forme štúdia
- pre 2. ročník
magisterského štúdia v dennej forme štúdia  

Príloha - voľné predmety (denné št.)       


- pre 2. a 3. ročník bakalárskeho štúdia  štúdia v externej forme štúdia
- pre 2.a 3. ročník magisterského štúdia v externej forme štúdia

Príloha - voľné predmety (externé št.)
  
                                                                                              

Študent si môže dopísať predmety z dôvodu:
- kolízie v rozvrhu
- ak sa predmet neotvára / z dôvodu zapísania nedostatočného počtu študentov/
- pre nedostatok kreditov

Požiadavku na dopísanie predmetu prosím písať na email:
andrea.maskova@truni.sk

Akceptovanie, príp. neakceptovanie požiadavky na dopísanie predmetu bude študentom oznámené emailom.