Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Etické dilemy študentov a študentiek práva II.

Podujatie sa koná v online priestore prostredníctvom MS Teams dňa 1. 3. 2021 o 12.30 h.
Pozvánku s kódom na pripojenie nájdete vo svojich e-mailových schránkach.
Tešíme sa na Vašu účasť!