Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Etické dilemy učiteliek a učiteľov práva II.

Podujatie sa koná v online priestore prostredníctvom MS Teams dňa 26. 2. 2021 o 13.00 hod.
Link na pripojenie nájdete vo svojej emailovej schránke.