Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety / oznámenia

Európsky deň spravodlivosti

Autori výherných esejí budú ocenení vecnými darmi a budú pozvaní na pracovný obed s predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na ktorý budú zároveň pozvaní aj zástupcovia právnických fakúlt, na ktorých títo študenti pôsobia. Výsledky budú zverejnené na webovom sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v týždni po 25. októbri 2021.