Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

História notárstva, postavenie a význam funkcie notára, postavenie koncipienta a kandidáta notára

Vážené študentky, vážení študenti,
milé kolegyne, milí kolegovia,
 
pozývame vás na ďalšiu zaujímavú prednášku, ktorá bude venovaná úlohám a činnosti notárov.
 
Podrobnejšie informácie v prílohe.