Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

JUDr. Jaroslav Macek: Register partnerov verejného sektora

Prednášať bude JUDr. Jaroslav Macek, predseda Okresného súdu Žilina. Podujatie sa koná v online priestore prostredníctvom MS Teams dňa 04. marca 2021 o 15:00 h.  Prednáška je určená pedagógom a študentom Právnickej fakulty TU v Trnave. Využite možnosť diskutovať na aktuálnu tému.