Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konferencia k právam spotrebiteľa vo finančných službách

Katedra občianskeho a obchodného práva je spoluorganizátorom  konferencie na témy

"Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie konanie a ochrana spotrebiteľa vo finančných službách, P2P finančné služby a ochrana spotrebiteľa",

ktorá sa uskutoční dňa 13.11.2017 v rámci týždňa vedy a techniky 2017.

 

Bližšie informácie spolu s pozvánkou a podmienkami účasti nájdete TU.