Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Medzinárodný deň žien – „Ženy v politike“

Dňa 8. marca 2019 sa v čase od 9:30 hod. uskutoční v budove Právnickej fakulty na Kollárovej ulici č. 10 v Trnave, v miestnosti č. 7, podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien s témou „Ženy v politike“. Podujatie je spojené s diskusiou s poslankyňami Európskeho parlamentu.

Podujatia sa zúčastnia:

  • Dionýz Hochel, Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku
  • Andrea Olšovská, dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
  • Monika Beňová, poslankyňa Európskeho parlamentu
  • Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu
  • Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu
  • Peter Varga, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Po skončení podujatia bude prebiehať neformálna diskusia s občerstvením.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.