Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Online diskusia so spoluautormi Správy o dodržiavaní ľudských práv

Predmetom diskusie je prezentácia činnosti Slovenského národného strediska pre ľudské práva, vrátane aktuálne riešených reálnych prípadov, v rámci ktorých zamestnanci Strediska poskytujú obetiam diskriminácie bezplatnú právnu pomoc. Diskutujúci identifikujú konkrétne ľudskoprávne problémy a zároveň prezentujú ich riešenia, resp. výsledky činnosti Strediska za uplynulé obdobie.

Záznam diskusie si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=RQkFwxeCEl4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1bVQGunqPJsigVJs4-Q10K6PsWLaF4ACodG6Y1hE6Q5A4H9tJ4uwLk7_I